Coretex, Lascaux Gulden Draak Absolut Oktoberfest bier, Erdinger van Gogh, brieven, de walging Emmentaler, Gulden Draak